RYCZAŁT

Oferta dla podmiotów gospodarczych opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjionowanych. Usługa obejmuje: pomoc w zgłoszeniu działalności gospodarczej do właściwych urzędów, aktualizacja danych ewidencyjnych w przypadku ich zmian, weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, ewidencja przychodów, obliczanie zaliczek należnego ryczałtu, ewidencja wyposażenia i…

Czytaj więcej

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Oferta dla podmiotów gospodarczych prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Usługa obejmuje: pomoc w zgłoszeniu działalności gospodarczej do właściwych urzędów (dotyczy rozpoczynających działalność), aktualizacja danych ewidencyjnych w przypadku ich zmian, weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, bieżące księgowanie dokumentów, obliczanie zaliczek…

Czytaj więcej

KSIĘGI RACHUNKOWE

Oferta dla podmiotów gospodarczych objętych ustawą o rachunkowości. Usługa obejmuje: pomoc w zgłoszeniu działalności gospodarczej do właściwych urzędów (dotyczy rozpoczynających działalność), aktualizacja danych ewidencyjnych w przypadku ich zmian, opracowanie polityki rachunkowości, weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie…

Czytaj więcej