Biuro Rachunkowe “Oświata” w Rzeszowie zaprasza do współpracy spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i fundacje zobligowane do prowadzenia Ksiąg Rachunkowych, które korzystają              z dotacji unijnych.

Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, finansowanych z funduszy europejskich jest gwarancją prawidłowego i terminowego dokonywania rozliczeń finansowo – księgowych projektu.

Cena usługi uzależniona jest od profilu organizacji:

  • od 99 zł netto dla nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • dla prowadzących działalność gospodarczą cena ustalana jest jak dla pozostałych podmiotów prowadzących Księgi Rachunkowe.